SAMBAR_Hikone_2(20170114).jpg サンバー【雪ホイールキャップ】(20170114)