JA220J_E170_JA245J_E190(20170211).jpg ERJ-170-100 (ERJ-170STD) 【JLJ/JA220J】・ERJ-190-100(ERJ-190STD) 【JLJ/JA245J】(20170211)