05_Yodogawahanabi(20170805).jpg 第29回なにわ淀川花火大会⑤(20170805)