04_Yodogawahanabi(20170805).jpg 第29回なにわ淀川花火大会④(20170805)